Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
simon2017-07-08 17:10:10
wie schreibt mann Simon auf Aramäisch
isa2017-07-17 06:48:23
Aramäisch: ܣܺܝܡܳܢĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂