Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ich habe eine seele2017-07-27 15:56:15
seele
isa2017-08-08 07:15:10
Aramäisch: ܪܽܘܚܳܐ
Transkription: Ruĥoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂