Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
jonny2017-08-09 20:35:49
ich bin zuhause
isa2017-08-10 20:16:22
Aramäisch: ܒܒܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ
Transkription: B bayto ithay.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂