Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Dr. Rabe2017-12-15 06:51:26
Was heißt: Bier?
isa2018-01-07 09:11:23
Aramäisch: ܦܶܙܳܐ,ܒܺܝܪܰܐ
Transkription: Fezo,Biraĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂