Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Stefan2018-01-22 19:48:51
Glaube Hoffnung Liebe
isa2018-01-25 15:09:14
Aramäisch: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܚܽܘܒܳܐ
Transkription: haymonutho sabro ĥuboĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂