Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
herbert2018-02-15 17:12:51
was heißt nervös auf aramäisch
isa2018-02-16 17:24:17
Aramäisch: ܡܰܪܓܙܳܢ
Transkription: marğzonĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂