Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Anastasia2018-02-16 07:30:58
Wie heist auf aramäisch...meine liebe schwiegertochter
isa2018-02-16 17:26:07
Aramäisch: ܟܰܠܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܪܚܺܝܡܬܳܐ
Transkription: kaltho dil rĥimtoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂