Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Mario2018-02-16 13:05:10
sterbe ohne Angst
isa2018-02-16 17:30:14
Aramäisch: ܡܫܰܢܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ
Transkription: Mshane no dlo deĥelthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂