Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Habibo2018-04-24 23:17:18
Auf aramäischer schrift bitte: Hudro Oromoyo Wiesbaden
isa2018-04-25 13:09:38
Aramäisch: ܚܽܘܕܪܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܘܺܝܙܒܰܕܶܢĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂