Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Maik2018-04-30 09:31:33
Was heißt: Die Stunde ist ungewiss?
isa2018-05-07 19:57:41
Aramäisch: ܫܳܥܬܳܐ ܠܰܝܬܳܝܗܝ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ
Transkription: Shoĉtho laytoy yidiĉto
Annabell2019-01-20 08:29:53
Aramäisch: ܫܳܥܬܳܐ ܠܰܝܬܳܝܗܝ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ
Annabell2019-01-20 08:30:21
Beschreibung: Aloho hubo yo
Annabell2019-01-20 08:30:50
Aramäisch: ܫܳܥܬܳܐ ܠܰܝܬܳܝܗܝ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂