Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Maik2018-04-30 09:31:33
Was heißt: Die Stunde ist ungewiss?
isa2018-05-07 19:57:41
Aramäisch: ܫܳܥܬܳܐ ܠܰܝܬܳܝܗܝ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ
Transkription: Shoĉtho laytoy yidiĉtoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂