Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
thomas dillinger2018-05-20 12:04:29
was heißt Gott auf Aramäisch
isa2018-05-20 20:43:30
Aramäisch: ܐܰܠܳܗܳܐ
Transkription: Alohoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂