Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Mary2018-06-14 07:27:20
Was heist: das ist merkwürdig?
isa2018-06-15 06:12:27
Aramäisch: ܬܗܺܝܡܳܐ
Transkription: thimoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂