Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Hans Eberhard2018-07-03 12:23:28
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin.
isa2018-07-12 07:32:17
Aramäisch: ܗܘܰܘ ܫܰܬܺܝܩܶܐ ܘܩܰܒܶܠ, ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ
Transkription: Hwau shatiqe uqabel, d enono alohoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂