Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
mecida2018-07-03 12:40:07
ܡܓ̣ܕܐܶܰĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂