Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
sila2018-07-23 13:24:14
was heißt: mein Engel
isa2018-08-02 20:37:08
Aramäisch: ܡܰܠܰܟܳܐ ܕܺܝܠܝ
Transkription: Malağo dilĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂