Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Andreas2018-07-28 21:55:46
Was heißt: Frechheit nützt auch Gott gegenüber ?
isa2018-08-03 09:18:30
Aramäisch: ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܡܰܘܬܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ
Transkription: Maroĥutho mauthro lvoth aloho den.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂