Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Hendrik2018-08-14 20:30:41
Was heißt: Liebe ist stärker als der Tod?
isa2018-08-16 19:25:37
Aramäisch: ܚܽܘܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ
Transkription: ĥubo ĉashinto hi men mautoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂