Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Jonathan2017-03-28 09:47:51
Was heisst der Name Jonathan auf Aramaeisch
isa2017-05-17 05:06:39
Aramäisch: ܝܳܢܰܬܰܢĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂