Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Jowoja2017-06-24 20:59:06
was bedeutet das aramäische Wort "hana" ?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂