Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ninos2017-08-21 09:55:06
was heisst angestllte
isa2017-09-06 16:09:47
Aramäisch: ܩܰܕܪܶܐ
Transkription: Qadreĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂