Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Hermine2017-10-05 12:36:19
Tochter Gottes in aramäischer Schrift?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂