Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ܠܚܕܐ2017-10-05 16:51:43
ܬܓܡܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂