Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
kezia2017-10-06 19:47:35
belchubo? mamentene? ele schkikole? floco? chsa?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂