Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Stefan2018-01-16 15:46:21
Glaube Liebe Hoffnung Familie
isa2018-01-17 11:56:22
Aramäisch: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܝܺܩܰܪܬܳܐ
Transkription: haymonutho ĥubo sabro yiqarthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂