Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Stefan2018-01-16 15:49:33
Glaube Liebe Hoffnung
isa2018-01-17 11:58:51
Aramäisch: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܒܪܳܐ
Transkription: haymonutho ĥubo sabroĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂