Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
EDerer2018-03-21 14:09:02
AINA-auf hebräisch oder aramäischĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂