Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Guten tag2018-03-31 20:32:16
Guten tag
isa2018-04-03 06:52:12
Aramäisch: ܫܠܳܡܳܐ (ܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܳܐ)
Transkription: Shlomo ( Yaumo tobo)ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂