Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
isa2018-07-09 14:21:03
isa
isa2018-08-09 07:17:10
Aramäisch: ܐܺܝܣܰܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂