Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
H2018-07-17 19:59:39
Ich will
isa2018-08-02 20:18:47
Aramäisch: ܒܳܥܐ ܐܢܳܐ
Transkription: boĉe noĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂