Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Juhanon2018-07-19 10:58:37
ich liebe euch
isa2018-08-02 20:20:06
Aramäisch: ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ
Transkription: roĥem no lğunĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂