Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Mina2018-09-19 07:39:37
Wie schreibt man Mina
isa2018-09-24 11:48:17
Aramäisch: ܡܺܝܢܰܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂