Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Douglas Welbat2015-07-06 12:54:21
Ihr kommt von weit her, richtig?
Isa2015-07-07 11:12:42
ܐܰܪܰܐ ܐܳܬܶܬܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ, ܬܪܺܝܨܳܐ ܗܽܘ ? _ Ara othetun men ruhqo, triso hu?ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂