Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Isa2015-07-09 18:23:24
ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗܰܝ ܘܕܶܡܥܶܐ ܕܐܶܡܝĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂