Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Matay2015-07-28 22:13:19
Was heißt " kein Rückzug kein Aufgeben" auf alt aramäisch
Isa2015-07-29 12:36:45
Layt hfugyo layt shbuqyo : ܠܰܝܬ ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܠܰܝܬ ܫܒܽܘܩܝܳܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂