Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
alles hat seine zeit2015-08-10 13:11:04
alles hat seine zeit
Isa2015-08-10 18:48:45
Kul medem ith le zabne _ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܙܰܒܢܶܗĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂