Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Manuel2015-11-17 20:58:50
Hebe einen stein auf oder spalte ein holz und du wirst mich finden
Isa2015-11-17 22:32:22
Aramäisch: ܐܰܪܺܝܡ ܚܕܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܰܘ ܬܒܰܪ ܚܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܺܝ
Transkription: Arim ĥdo kifo au tbar ĥad qayso utamon ĥose at li
Jitender2016-02-10 22:04:09
Beschreibung: No colniampts on this end, simply a good piece.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂