Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2015-11-25 14:47:56
Was heisst "Rülpsen"?
isa2015-11-29 08:47:42
Aramäisch: ܗܦܳܟ ܠܰܩܛܳܐ
Transkription: Hfog laqto
Josua2016-11-26 21:40:54ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂