Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Dima2015-11-25 17:57:34
Friede sei mit dir- auf aramaeisch
isa2015-11-29 08:52:40
Aramäisch: ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ
Transkription: Shlomo nehve ĉamoğĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂