Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Michael2015-11-26 16:50:22
Was heißt: was hast du
isa2015-11-29 08:53:52
Aramäisch: ܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ
Transkription: mun ith loğĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂