Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
max2015-11-27 22:38:44
ich gehe nach hause
isa2015-11-29 09:09:47
Aramäisch: ܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ
Transkription: Ozel no lbayto.
Sergio2016-02-10 23:00:39
Beschreibung: Sm-aacdkb what I was looking for-ty!ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂