Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
martin2016-01-23 20:34:29
Friede sei mit dir
isa2016-01-23 20:52:50
Beschreibung: Sagt man zu männliche Personen
Aramäisch: ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ
Transkription: Shlomo nehve ĉamoğ
isa2016-01-23 20:55:28
Beschreibung: Sagt man zu weibliche Personen
Aramäisch: ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܟܝ
Transkription: Shlomo nehve ĉameğĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂