Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Fadi2016-09-01 11:18:37
Nur meine Familie
Isa2016-09-09 08:18:13
Aramäisch: ܠܚܽܘܕ ܐܺܝܩܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ
Transkription: lĥud iykartho dil.
Torie2016-10-11 10:08:13
Beschreibung: How could any of this be better stated? It cotl'ndu.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂