Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
gabriella2013-04-19 15:12:25
Buchstaben
Suryoyo2013-04-19 20:28:14
Buchstaben = othwotho [ܐܬܘ̈ܬܐ]ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂