Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Danie2016-12-14 11:23:17
Wie schreibt man " Madlen". " Tabea" Dankeschön im Voraus:)
isa2016-12-15 08:41:21
Aramäisch: ܡܰܕܠܶܢ
Transkription: Madlen
isa2016-12-15 08:42:25
Aramäisch: ܬܰܒܶܐܰ
Transkription: Tabea
Kellsie2017-02-05 05:57:20
Beschreibung: Cool! That's a clever way of lokniog at it!ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂