Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
suppe2017-03-06 19:47:02
was heißt suppe
isa2017-03-08 08:59:41
Aramäisch: ܒܫܽܘܠܬܳܐ
Transkription: Bshultoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂