Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Brigitta2017-03-09 16:36:38
Wie heisst Geschenk Gottes oder Gottes Geschenk auf Aramäisch.
isa2017-03-10 08:28:15
Aramäisch: ܕܳܫܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ
Transkription: Doshno men alohoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂