Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
mitunslor2022-05-11 09:33:38
ich hatte Recht :) mitunsĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂