Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
ܨܰܘܡܶܐ2022-09-11 12:57:37
ܡܰܐܫܳܐܫܳܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂