Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
benjamin2013-05-03 12:07:26
wie wird lionel geschrieben
Suryoyo2013-05-03 15:57:31
ܠܐܝܢܐܝܠ oder ܠܝܝܢܐܝܠ
Suryoyo2013-05-03 16:01:31
so gehts auch: ܠܝܢܠĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂