Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Psalm 232013-05-03 12:35:42
Was heißt: Psalm 23 (Der Herr ist mein Hirte) in voller länge auf Aramäisch? Jörg...
Isa2013-05-04 16:21:19
ܡܪܝܐ ܢܪܥܝܢܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ ܘܥܠ ܡܪܓܐ ܕܥܘܫܢܐ ܢܫܪܝܢܝ ܘܥܠ ܡܝܐ ܢܚܐ ܢܕܒܪܢܝ ܢܦܫܝ ܐܦܢܝ ܘܕܒܪܢܝ ܒܫܒܝܠܝ ܩܘܫܬܐ ܡܛܠ ܫܡܟ ܐܦܢ ܐܗܠܟ ܒܢܚܠܝ ܛܠܠܝ ܡܘܬܐ ܠܐ ܐܕܚܠ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܥܡܝ ܫܒܛܟ ܘܚܘܛܪܟ ܗܢܘܢ ܒܝܐܢܝ ܣܕܪܬ ܩܕܡܝ ܦܬܘܪܐ ܠܘܘܩܒܠ ܒܥܠܕܒܒܝ ܐܕܗܢܬ ܪܝܫܝ ܒܡܫܚܐ ܘܟܣܝ ܡܪܘܐ ܐܝܟ ܚܝܐ ܛܝܒܘܬܟ ܘܪܚܡܝܟ ܪܕܦܘܢܝ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ ܕܚܝܝ ܕܐܥܡܪ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܘܓܪܐ ܕܝܘܡܬܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂